Otizmde Şelasyon Tedavisinin Riskleri

/ 24 Şubat 2019 / 541 views / yorumsuz
Otizmde Şelasyon Tedavisinin Riskleri

Otizmde Şelasyon Tedavisinin Riskleri

Şelasyon Tedavisi, ağır metalleri insan vücudundan çıkarmak için güçlü ilaçların kullanıldığı bir işlemdir. Şelasyon, diğer rahatsızlıklar arasında kurşun zehirlenmesini tedavi etmek için başarıyla kullanılmıştır. 90’lı yılların sonlarından itibaren, bazı alternatif uygulayıcılar tarafından otizmi iyileştirme aracı olarak şelasyon önerildi.


Gerçek şu ki şelasyon otizmin semptomlarını iyileştirmez veya iyileştiremez. Ayrıca, yanlış kullanılırsa ve hastane ortamı dışında kullanılırsa, şelatlaştırıcı tedavi ürünleri oldukça tehlikeli olabilir.

Ağır metallerin çıkarılması iyiden daha fazla zarar verir

Şelasyon Tedavisi Nerede Kullanır

Kurşun bazlı boya ile donanma gemilerini boyayan insanlarda bulunan ağır metal zehirlenmesini tedavi etmek için şelasyon geliştirilmiştir. Bu nedenle, zehirlenmenin arsenik, kurşun, cıva, altın, demir, kadmiyum ve bakır ile arıtılmasında yararlı olduğu bulunmuştur. Bazı araştırmalar şelasyonun kalp-damar hastalıkları ve kanser için yararlı olabileceğini, ancak bu kullanımların hiçbirinin araştırmalarla desteklenmediğini öne sürdü.

 

Otizme Alternatif Tedavi Şelasyon

Şelasyonu otizmi tedavi etmek için bir araç olarak kullanma fikri, aşılarda cıva içeren thimerosalın (koruyucu madde) otizm spektrum teşhisinde hızlı bir artışın doğrudan nedeni olduğu inancından doğmuştur. Teorisyenler, cıva otizmin nedeni olsaydı, o zaman civa vücuttan çıkarılmasının otizmi tedavi edeceği gerekçesi vardı.

Şelasyonun arkasındaki ana güç, Otizm Araştırma Enstitüsü’nden geldi. Otizmi tedavi etmek için çalışan bir grup uygulayıcı, “Otizmi Şimdi Yendik” adlı bir tedavi için bir dizi protokol geliştirdi. Bu protokoller, otizmin “biyomedikal” müdahalelerle iyileştirilebilecek bir koşul olduğu fikrine dayanıyordu.

Bununla birlikte, bu teoriler tıp toplumunda geniş çapta kabul görmemektedir ve hatta potansiyel olarak zarar verebileceği bulunmuştur. Otizmi Şimdi Yendi protokolü, bu nedenlerle 2011 yılında tamamen durduruldu.


Şelasyon Süreci

Şelasyon, hastaya şelatlama adı verilen bir provokasyon testi ile başlar. Hastanın idrarının kimyasal bir analizi, alışılmadık derecede yüksek seviyelerde ağır metallerin atılıp atılmadığını gösterir. Bu teste dayanarak, bir uygulayıcı oral veya intravenöz ilaçlar uygulayabilir veya hatta burun spreyleri, fitiller veya kremler kullanabilir.

Bu işlemlerin tümü aynı işleve sahiptir: ilaç metal iyonlarıyla bağlanır ve metalleri kimyasal olarak daha az reaktif hale getirir. Yeni ve daha az reaktif olan bileşik, suda çözünür hale gelir ve kan dolaşımından vücuttan atılır.

Şelasyon, uygun ve düzgün kullanıldığında, tıbbi bir tesiste doktor tarafından uygulanır. Süreç dikkatli bir şekilde izlenir, çünkü risk taşır. Hepsi önemli yan etkileri olan birçok çelat ürünü vardır. Bunlardan en etkili ve en güvenli olanı DMSA’yı içerir (diğer isimler: chemet, dimercaptosuccinic acid veya sukimer). DMPS, daha az riskli bir şelatlama ilacıdır (2,3-Dimercapto-1-propanol, propanesülfonik asit veya sodyum dimercaptopropansülfonat olarak da bilinir).

Şelasyon için kullanılan diğer ilaçların ciddi yan etkilere neden olma olasılığı daha yüksektir. Bunlardan bazıları:

 • Alfa lipoik asit (dihidrolipoik asit, lipoik asit, lipolat veya tiyotik asit olarak da bilinir)
 • Sistein (ayrıca asetilsistein, sistein, sistein, L-sistein, N-asetilsistein veya NAC olarak da bilinir)
 • EDTA (H4EDTA, diaminoethanetetraasetik asit, edetik asit, edetat, etilenedinitrilotetraasetik asit, tetrin asit, trilon BS, vinkeil 100, versen asit veya warkeelat asit olarak da bilinir)




Şelasyon Yan Etkileri

Klinik bir ortamda uygun şekilde kullanılsa bile, şelasyon, baş dönmesi ve mide bulantısından baş ağrısı ve ishal arasında değişen yan etkilere neden olabilir. Uygun olmayan ve / veya uygun bir denetim olmaksızın kullanıldığında, şelasyonun yaşamı tehdit edebilecek çok ciddi yan etkileri olabilir.

Bunlardan bazıları:

 • Düşük kan basıncı
 • Kardiyak konular
 • Nöbetler
 • Beyin hasarı
 • Karaciğer hasarı
 • Böbrek hasarı
 • Tehlikeli derecede düşük kalsiyum seviyeleri
 • Anemi

Ne yazık ki, birçok anne-baba, çocuklarını evde tıbbi gözetim olmadan şelatlaştırmayı seçti – bu durum mide bulantısı ve ishalden, hatta bir vakada bile ölüme kadar değişen sağlık sorunlarına yol açtı. Demir ve bakır gibi ağır metallerin vücudun düzgün çalışması için gerçekten gerekli olduğunu anlamak önemlidir. Bazı metallere aşırı maruz kalma ciddi sorunlara neden olabilir, ancak tüm ağır metallerin çıkarılması da benzer şekilde ciddi sonuçlara yol açabilir.

 

Şelasyon Araştırma Talepleri

2003 yılında, DAN uygulayıcıları! protokol, “dil yeteneğinin hızlı ilerlemesi, sosyal etkileşimin artması, göz temasının artması ve kendini uyarıcı davranışların azaltılması” dahil olmak üzere, DMSA almış olan otizmli insanlarda birçok olumlu değişiklik gördüklerini kaydetti.

Benzer iddialar birçok çalışmada da yapılmıştır. Bununla birlikte, bu çalışmaların hepsinin de kusurları vardır. Bu hataların bazıları o kadar önemlidir ki anlamlı bir kanıt sunmazlar. Birden fazla veri tabanından yapılan çalışmaları içeren bir meta-çalışmaya göre , “farmasötik şelasyonun ASD için etkili bir müdahale olduğunu gösteren hiçbir klinik araştırma kanıtı bulunamamıştır.” Çalışma, risklerin “kanıtlanmış faydalara” göre daha ağır basıldığını iddia etmeye devam etti.

Tedavinin potansiyel riskleri arasında, çalışmada bulunan hipokalsemi, böbrek yetmezliği ve bildirilen bir ölüm vardı. Çalışma, “Daha fazla denemeler yapılmadan önce, ağır metaller ve otizm arasında nedensel bir bağı destekleyen kanıtlar ve katılımcıların güvenliğini sağlayan yöntemler” sonucuna varıldı. Ağır metallerle otizm arasında kabul edilmiş ve kanıtlanmış bir bağlantı yoktur. Bu nedenle, şelasyon tedavisi sadece potansiyel olarak tehlikeli değil, aynı zamanda tıbbi olarak asılsızdır.

 

Günümüzde Şelasyon Terapisi

Günümüzde Şelasyon Terapisi, otizm için alternatif tedaviler listesinde yer almaktadır. TACA (Kürleme Otizmiyle İlgili Konuşma) dahil birçok tanınmış kuruluş, şelasyonu otizm için çeşitli biyomedikal tedavilerden biri olarak sürdürmeye devam etmektedir. Otizmi olan çocuklarda şelat kullanmaya istekli doktorlar bulmak hala mümkündür ve bu yaklaşımı son ya da neredeyse son çare olarak denemek isteyen anne-babalar hala vardır. Şelasyon, diğer birçok alternatif veya biyomedikal tedavinin (hiperbarik oksijen tedavisi ve kök hücre tedavisi gibi) yanı sıra, yakın zamanda kaybolması muhtemel değildir. Bunun için birçok nedeni vardır.

İlk olarak, ebeveynlerin , bir çocuğun otizminin sebebi hakkında kesin bilgilere sahip olmaları nadirdir. Otizm için pek çok tedavi olsa da, çekirdek semptomların hiçbiri tedavisi değildir. Bazı otizmli çocukların zaman içinde çarpıcı bir şekilde geliştiği doğrudur – bazı çocuklar artık otistik olarak teşhis edilemeyecek derecede gelişmektedir.

Otizmi olan birçok çocuk, yaşamın ilk yılına kadar normalden daha fazla veya daha az gelişiyor gibi görünmektedir. Otistik semptomların başlangıcı genellikle spesifik çocukluk aşılarının uygulanmasına rastlar. Otizmi olan çocukların azınlığının, ebeveynlerinin otizmi ile ilişkili olduğunu varsaydığı gastrointestinal ve cilt problemleri gibi eşlik eden fiziksel sorunları vardır.

Otizmi olan bir çocuğun neye yanıt vereceği ve durumun zaman içinde nasıl değişeceği her zaman net değildir. Bu nedenler ve daha fazlası için, tüm ebeveynler otizm için alternatif tedavileri reddetmiştir. Bununla birlikte, çocuğunuzun doktoruyla herhangi bir tedaviyi tartışmak çok önemlidir – aynı derecede önemli olan şelasyon gibi tedavinin potansiyel ve ciddi risklerini gözden kaçırmamaktır.

Sorular
Meşru tedavileri sorgulanabilir tedavilerden ayırmak kolay değildir ve ana-tıp tıbbı çocuklarında başarısız olduğunda ebeveynlerin alternatif seçenekleri araştırması çok caziptir. Gerçek şu ki, bazı durumlarda, alternatif tedavi yöntemleri yardımcı olabilir – otizm tedavilerini seçmek için herkese uyan tek bir yaklaşım yoktur.

Ancak, genel kullanıma uygun olmayan bir seçenek düşünüyorsanız, kararlarınızı yönlendirmek için bu soruları kullanmayı deneyin:

 1. Bu seçeneği kim tavsiye ediyor ve kabul edersek ne kazanmaları gerekiyor?
 2. CDC (Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri) veya NIMH (Ulusal Akıl Sağlığı Enstitüsü) gibi güvenilir kaynaklar bu özel tedavi hakkında neler söylemektedir?
 3. Bu tedaviyi kullanmakla ilgili potansiyel riskler nelerdir?
 4. Çocuğumun güvenliğini sağlamak için hangi yöntemler var?
 5. Çocuğumun otizm belirtilerindeki değişiklikleri veya gelişmeleri nasıl ölçeceğiz?

Genel olarak, CDC ve / veya NIMH’in uyardığı ve çocuğunuz için yüksek yaralanma riski taşıyan herhangi bir tedaviden kaçınılmalıdır. Bununla birlikte, bu, çocuk doktorunuzun önerdiği veya çocuğunuzun okulu tarafından önerilenlerin dışında düşünmeye değer bir seçenek olmadığı anlamına gelmez. Bu, ebeveyn veya vasi olarak çocuğunuzu, zarar verme potansiyeli olan bir terapiye maruz bırakmada son derece dikkatli olmanız gerektiği anlamına gelir.

Yasal Uyarı:
Sitemizde yer alan yazılar ve resimler sağlıklı kişiler için bilgilendirme amaçlıdır. Kesinlikle teşhis – tedavi amacı ve niteliği taşımamaktadır. Herhangi bir sağlık sorunu ya da alerjisi olan ve ilaç kullanan kişilerin sağlık problemi oluştuğu durumlarda mutlaka doktoruna danışması gerekmektedir.

Kaynak: https://www.verywellhealth.com/chelation-therapy-for-autism-4582148

Benzer Konular
Dopamin Seviyesi
Alüloz Nedir?