Obezite Planı

Çocuk Obezitesi ve Adolesan Obezitesi
Çocuk Obezitesi ve Adolesan Obezitesi Çocuk Obezitesini Sonlandırma Komisyonu Dünya Obezite Günü ‘nde yayımlanan çocuk ve adolesan obezitesinin yeni küresel tahminleri Lancet’ te yayınlanan çalışma, 5-19 yaş arası 31.5 milyon..